Σε περίπτωση πώλησης ενός προϊόντος μέσω διαδικτύου ή με επίσκεψη στο κατάστημα ή με άλλο τρόπο (εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου) , ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία εντός 24 ωρών. Το διάστημα αυτό συνήθως ονομάζεται περίοδος αναμονής ή προθεσμία υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση που τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή που δεν υπάρχει σε απόθεμα και χρειάζονται ειδική παραγγελία από τον προμηθευτή/κατασκευαστή, καθώς επίσης και από τα προϊόντα τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης, ότι πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία.

Υποχρεώσεις μετά την πώληση/ ελαττωματικά προϊόντα
Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, ή αν δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, και εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη εγγύηση, η εγγύηση έχει ισχύ.

Πότε μπορείτε να αξιώσετε επανόρθωση;

Μπορείτε να ζητήσετε επανόρθωση βάσει της νόμιμης εγγύησης που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ, αν ένα προϊόν :

 • δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος.
 • έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μοντέλο της διαφήμισης ή από αυτό που σας δείξαμε.
 • είναι ακατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό – είτε για τον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά τα προϊόντα αυτού του τύπου.
 • δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν κανονικά τα προϊόντα αυτού του τύπου.
 • Αν ενημερωθείτε ότι το προϊόν που πρόκειται να πωλήσετε έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του δεν μπορείτε να αξιώσετε επανόρθωση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

Τι μπορείτε να αξιώσετε:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα από τα ακόλουθα χωρίς καμία επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά, υλικά κ.λπ.) :

 • επιδιόρθωση του προϊόντος
 • αντικατάσταση του προϊόντος
 • μείωση της τιμής
 • ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε.

Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση

Μπορείτε να ζητήσετε την επιδιόρθωση του προϊόντος ή την αντικατάστασή του σε περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν αποτελεί καλή επιλογή (π.χ. είναι πολύ ακριβή).

Μείωση της τιμής ή πλήρης επιστροφή του ποσού

Μια άλλη επιλογή είναι να ζητήσετε μείωση της τιμής ή επιστροφή ολόκληρου του ποσού, αλλά μόνο σε περίπτωση που η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση:

 • δεν είναι δυνατή
 • είναι πολύ δαπανηρή δεδομένου του είδους του προϊόντος ή του ελαττώματος
 • δεν σας εξυπηρετεί καθόλου
 • δεν μπορεί να γίνει από την επιχείρησή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.